Bli medlem i Move About

 • E-post: E-postadresserna matchar inte.Kampanjkod
Om du har mottagit en kampanjkod lägger du in den här.
Annan information

Körkort

Av försäkringsskäl behöver vi en kopia av ditt körkort innan ditt medlemskap kan aktiveras.

Du kan skicka per E-post till info@moveabout.se, alt. MMS till 070-314 29 61, eller till följande adress:

Move About AB
Första långgatan 4
413 03 Göteborgorg. nr. 556774-2035

När giltigt körkort är bekräftat aktiveras ditt konto och du får ett meddelande av oss. Ditt medlemskap är personligt och har ingen bindningstid.

Avtalsvillkor

Medlemskap skickas ut inom två arbetsdagar från det att vi mottagit din kompletta registrering. 

 

Villkor

Krav för Kunden:

 • Kunden måste vara över 18, ha ett giltigt körkort i Sverige, och acceptera Move About's villkor.

Move About's ansvar

Move About är skyldiga att se till att det reserverade fordonet är klart för avhämtning av kunden i tid och på överenskommen plats. Fordonet skall vara i gott tekniskt skick och vara försett med tillräcklig ström i batteriet till användarens uppskattade körsträcka.

Användning av fordon:

 • Elfordon får endast köras av den kund som gjort beställningen.
 • Kunden hämtar och levererar fordonet på samma station och i tid.
 • Kunden skall granska fordonet för synliga skador eller defekter innan fordonet körs ut från hyrd station.
 • Kunden ska behandla fordonet försiktigt, och inte orsaka skada. Fordonet måste återlämnas i samma skick som vid början på hyran. Rökning och husdjur är inte tillåtna i bilar
 • Kunden får inte köra under påverkan av alkohol, droger eller mediciner.

Kundens ansvar:

 • Om det inträffar skador på fordonet kommer en självrisk att bli fakturerad.
 • Kunden är ansvarig för att betala trafikböter, parkering och liknande avgifter.
 • Alla skador, tekniska fel eller olyckor skall omgående rapporteras till Move About.
 • Kunden ska alltid fylla i hela skadeanmälan och inte lämna fordonet utan lämpliga säkerhetsåtgärder.

Personlig information:

 • Personlig information som samlas in används enbart för att ge tillgång till tjänsten och behandlas konfidentiellt.
 • GPS-positionering används för att lokalisera fordon som inte returneras efter hyresperioden, blivit stulna eller på annat sätt förlorade, eller i samband med Move About's interna behov av statistik över körsträcka, priser för bilar och liknande. Positionsdata lagras inte.