Om Move About

Move About är ledande inom elbilspooler och optimering av fordonsflottor. Vi erbjuder smidig och kostnadseffektiv personlig mobilitet som är verkligt hållbar och uppfyller alla miljömål, med minsta möjliga nyttjande av energi, produktionsresurser och offentlig plats.

Move About grundades 2007 av erfarna entreprenörer med fokus på hållbar utveckling. 2008 introducerade Move About Skandinaviens första bilpoolsflotta med elbilar i Oslo. Under 2009 lanserade vi våra tjänster i Sverige och Move About driver idag den största flottan av elbilspooler i världen med över 100 elbilar.

Vår vision är att vara med och skapa ett verkligt hållbart samhälle genom att knyta samman elbilspooler drivna av lokalproducerad och förnyelsebar energi med tåg, fossilfri kollektivtrafik och cykelpooler. Vill du också vara med på denna resa?

 

 

twtbkgrd